Algemene voorwaarden

 

Algemene informatie

Liesbet’s Reiscenter BVBA

Molenstraat 10

2270 Herenthout

Contact:              info@reiscenter.be        014/51.83.89

Ondernemingsnummer: 2383

RPR-locatie: Antwerpen, afdeling Turnhout

 

Privacy-verklaring

Liesbet’s Reiscenter gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Liesbet’s Reiscenter en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens.

 

Bijvoegde autoriteit inzake reizen:

Wij zijn als reisbureau en touroperator aangesloten bij: Toerisme Vlaanderen.

Grasmarkt 61

1000 Brussel

Tel. 02 504 03 00

Fax 02 504 03 77

www.toerismevlaanderen.be

 

Beroepstitels:

Als beoefenaars van beroepen die enkel toegankelijk zijn voor personen die een bepaalde kwalificatie bezitten, zijn wij in 2 verschillende categorieën ingedeeld:

Als reiskantoor zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (http://www.vvr.be/)

Als touroperator zijn wij aangesloten bij de Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren (VVRO)

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als reiskantoor en reisorganisator zijn wij bij verschillende instanties verzekerd:

VSR: Vlaamse Solidariteit Reisgelden

PAR: Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus

VVR: Vlaamse Vereniging Reisbureaus

VVRO: Vlaamse Vereniging Reis Organisatie

 

Cookies

Wenst u meer informatie te verkrijgen over het gebruik van Cookies, raadpleeg dan het onderdeel ‘Over Cookies’ op onze website.

 

Verkoopsvoorwaarden

Wenst u meer informatie te verkrijgen over onze algemene verkoopsvoorwaarden, raadpleeg dan het onderdeel ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’ op onze website.

 

Herroepingsrecht

Er is op onze producten geen herroepingsrecht van toepassing, aangezien de klant een rechtstreekse boeking maakt en deze vanaf dat moment onomkeerbaar is. De klant heeft dus zelf een grote verantwoordelijkheid: denk dus goed na alvorens een boeking te maken. Aanpassingen en annuleringen van een gemaakte boeking zullen gegarandeerd extra kosten met zich meebrengen.

 

Geschillenbeslechting

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

Betaalmiddelen

Wij accepteren in onze handelszaak uitsluitend betalingen met onderstaande betaalmiddelen:

Cash

Bankcontact

Mastercard

Visa